Undervisning og supervision

Supervision af fysioterapeuter

Jeg tilbyder supervision til andre fysioterapeuter. Det overordnede formål med supervision er at udvikle din fysioterapifaglige praksis gennem faglig vejledning, støtte og refleksion. Den superviserede afgør fokus for supervisionen. Det kan f.eks. være håndtering af patienten, kommunikation, undersøgelsesmetoder, planlægning af undersøgelsen, differentialdiagnostiske overvejelser, klinisk ræsonnering. Jeg er respektfuld i forhold til din måde at være fysioterapeut på.

Individuel supervision kr. 750/time.

Gruppesupervision, pris efter aftale. 

Undervisning af grupper

Jeg tilbyder undervisning og kurser til social- og sundhedsprofessionelle i

  • Rehabilitering i et sundhedsfagligt perspektiv. Om rehabiliteringsprocessen set fra henholdsvis patientens/borgerens og de social- og sundhedsprofessionelles perspektiv. Om tilrettelæggelse og koordination af indsatser.
  • Smerter og smertehåndtering. Om smertefysiologi og håndtering af langvarige smerter set fra henholdsvis patientens/borgerens og de social- og sundhedsprofessionelles perspektiv. Om tilrettelæggelse af undervisning for patienter/borgere med langvarige smerter.

Kontakt mig for specialtilrettet tilbud.