Hvem er jeg?

Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi

Mit speciale er undersøgelse, diagnosticering og behandling af smerter / sygdomme knyttet til kroppens led og muskler og nerver

Master i Rehabilitering

Jeg arbejder evidensbaseret og tværfagligt, og forsøger at give mennesker med smerter eller kropslige problemer redskaber, der gør dem i stand til at håndtere hverdagen

Erfaring

Jeg har arbejdet som fysioterapeut, siden jeg blev uddannet i 1992, og har konstant søgt mere viden gennem efter- og videreuddannelse og gennem de jobs, jeg har haft. Jeg har i hele min karriere arbejdet med mennesker med smerter eller problemer med kroppen. Fra mangeårig ansættelse på sygehus har jeg bred erfaring, bl.a. i KOL- og hjerterehabilitering, rehabilitering efter kræftsygdomme samt genoptræning efter komplicerede brud eller langvarig sygdom. Fra kommunal ansættelse og fra privat praksis har jeg desuden erfaring i patientundervisning og holdtræning samt samarbejde med jobcenter. 

Jeg arbejder helhedsorienteret, det er vigtigt for mig at se det hele menneske. 

Min efter- og videreuddannelse er baggrunden for, at jeg i 2018 blev godkendt som specialist.

Uddannelse

 • Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi. Dansk Selskab for Fysioterapi. 2018 
 • Master i Rehabilitering. Syddansk Universitet. 2010
 • Fysioterapeut. Fysioterapeutskolen. 1992

Efteruddannelse 

 • Kursus i Osteoporose ved Videnscenter for Knoglesundhed, 2023
 • Diplomeksamen i Muskuloskeletal Fysioterapi (DipMPT) ved Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi, 2018
 • GLAD Ryg Syddansk Universitet 2018
 • Udvidet Lænderyg Undersøgelse (ULRUS) Region Syddanmark 2017
 • Grundlæggende lederuddannelse fra erhvervsskolerne 2008 
 • Projektledelse. Region Syddanmark 2007
 • Eksamen i Mekanisk Diagnose og Terapi (CredMDT) - McKenzie-konceptet fra McKenzie Institute, 2002
 • Desuden talrige kurser i træning, smertebehandling og kommunikation med patienten, senest i Cognitive Functional Therapy.

Tillidshverv

 • Medlem af Danske Fysioterapeuters Etiske Råd
 • Medlem af Akademikernes Ligestillingsgruppe
 • Censor ved fysioterapeutuddannelsen